Privat eller kommunal assistans

Det finns en del skillnader mellan att ha sin assistans anordnad av ett privat assistansföretag och av kommunen man är bosatt i. En av dessa som vi vill lyfta fram är att assistenter som också är anhöriga som bor under samma tak som den som har assistans inte har rätt till OB-ersättning om de är anställda av kommunen.  Assistenterna får alltså nöja sig med att få sin grundlön plus semesterersättning. Hos de privata assistansföretagen   har alla de anställda assistenterna rätt till att få ersättning under obekväm arbetstid oavsett om de är anhöriga eller inte. 

En annan stor skillnad är att du som kund hos kommunen har mycket mindre möjlighet att påverka vem som ska anställas som personlig assistent hos dig. Detta beror på att kommunen har en stor personalstyrka knuten till sig och de placerar ut personal där den behövs. De har med andra ord en omplaceringsskyldighet vilket de privata företagen i regel inte har. Hos ett privat assistansbolag kan du helt och hållet själv bestämma vem som ska anställas som assistent. Varje assistent anställs specifikt för just ditt uppdrag.

Vår erfarenhet är dessutom att privata assistansbolag ger bättre villkor till både den assistansberättigade och assistenterna. Samtliga kunder Assistansförmedling har hjälpt från kommunen till ett privat bolag har fått betydligt bättre villkor.

Generellt brukar de privata företagen upplevas som mycket mer engagerade i den personliga assistansen. 

Att vara anställd som anhörig

PAN-avtal är något som kommunen tillämpar när du som assistansberättigad vill ha en assistent som saknar passande utbildning, det är oftast en anhörig. En PAN-anställning är knuten till en specifik brukare och om assistansen upphör slutar anställningen att gälla. Likaså kan brukaren välja att säga upp anställningen. Kommunen, som upprättar anställningen, har då ingen skyldighet att ordna en ny anställning åt den PAN-anställde.

Nackdelen med PAN är att man oftast inte får någon OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete. Man får heller inga LAS-dagar som PAN-anställd. Väljer man istället ett assistansbolag som utförare av assistansen har man som anhörig rätt till OB-ersättning.

Vi ställer krav på ditt assistansbolag:

Vi ställer höga krav på ditt assistansbolag och matchar dig endast mot de bolag som uppfyller dina och våra krav på hur personlig assistans ska bedrivas. Vi hjälper dig under hela processen fram till rätt assistansbolag.

  • Tillstånd från Ivo
  • Kollektivavtal
  • Dygnet-runt-jour
  • Kostnadsfri juridisk hjälp
  • Max. 3 månaders uppsägningstid
  • Skälig administrativ avgift
  • Egen kundansvarig
  • Fullständig ekonomisk insyn

Läs mer om S.A.F. och oss som jobbar här »


Rätt till personlig assistans?

Är du eller någon anhörig i behov av personlig assistans? Ring oss så berättar vi mer om hur det fungerar med personlig assistans.