Vanliga frågor (och svar)

Här nedanför ger vi svar på några av de mest återkommande frågorna som vi får av våra kunder.

Har du övriga frågor, eller bara vill prata med oss direkt, är du givetvis välkommen att slå oss en signal på 08-400 25 888. Du kan även mejla oss eller skicka en intresseanmälan här.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta assistansbolaget som passar just dig. Vi utgår från just din livssituation och dina önskemål och förmedlar ett av de godkända bolagen vi har avtal med.

Kostar det något att få hjälp via er?

Det kostar ingenting att få hjälp av oss. Våra tjänster är kostnadsfria.

Vad ska jag tänka på när jag väljer assistansbolag?

Det finns en uppsjö av assistansanordnare och i och med att det är helt fritt att välja så finns det ett par mycket viktiga saker att ta ställning till innan.

Du som är i behov av ett bra assistansbolag som ska kunna hjälpa dig över lång tid och inte bara för stunden bör tänka över följande frågeställningar:
– Hur ser mitt rekryteringsbehov ut? Har jag behov av många assistenter och är det en stor personlomsättning hos mig?
– Var bor jag i förhållande till var företaget ligger? Spelar det någon roll för mig att kontoret ligger långt från mig?
– Är jag en aktiv person som är ute och gör saker, tex reser, så att jag behöver en god ekonomi i min assistans?
– Vill jag att assistansföretaget har någon som talar ett annat språk en svenska?
– Behöver mina assistenter någon typ av utbildning för att arbeta med mig?
– Behöver jag en kvalitativ juridisk hjälp?
– Kommer jag behöva komma i kontakt med företaget även efter kontorstid; är det viktigt med jourbemanning?

Vad krävs för att man ska få rätt till instasen personlig assistans?

För att få personlig assistans krävs det att man har en funktionsnedsättning som gör att man har svårigheter att klara av vissa saker i sitt liv på egen hand.

I första hand bedömer kommunen och/eller försäkringskassan om man tillhör någon av följande personkretsar:
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Bedöms man tillhöra någon av personkretsarna så är nästa steg att de tittar på huruvida man behöver hjälp med följande moment:
– Måltider (faktisk hjälp med att få i sig maten)
– På- och avklädning
– Personlig hygien (dusch, toalett, nagelklippning mm)
– Kommunikation
Utöver dessa kan man även få hjälp med sådant som kräver ingående kunskaper.

Ska jag välja ett privat bolag eller kommunen som utförare av min assistans?

När kommunen anställer assistenter väljer de sådana med utbildning. Den anställde får då ett HÖK-avtal och är inte bunden till en bestämd brukare. Brukare och dess anhöriga upplever i allmänhet att de har ett större inflytande hos de privata assistansbolagen än hos kommunen. Vid val av vilka assistenter som skall hjälpa brukaren är personkemin mycket viktig.

De privata assistansanordnarna ger oftast brukare större möjligheter att avgöra vem som skall utföra assistansen.Privata assistansbolag har i regel bättre förutsättningar att hjälpa dig att få rätt antal assistanstimmar beviljat. Detta beror på att de oftast har mer tid att sätta sig in i din ansökan om assistansersättning och att de har egna jurister som är experter på området.Fler och fler brukare går över från kommunen till en privat assistansanordnare just för möjligheten att kunna påverka sin egen vardag i större utsträckning. Detta leder till att det blir allt vanligare att kommuner lägger ut all sin assistansverksamhet hos privata assistansbolag.

PAN-avtal är något som kommunen tillämpar när en brukare vill ha en assistent som inte har ”rätt” utbildning, oftast en anhörig. En PAN-anställning är knuten till en specifik brukare och om assistansen upphör slutar anställningen att gälla. Likaså kan brukaren välja att säga upp anställningen. Kommunen, som upprättar anställningen, har då ingen skyldighet att ordna en ny anställning åt den PAN-anställde. Nackdelen med PAN är att man inte får någon OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete. Man får heller inga LAS-dagar som PAN-anställd. Väljer man istället ett assistansbolag som utförare av assistansen har man som anhörig rätt till både OB och semesterersättning.

Hur fungerar det med assistansersättningen?

För att få personlig assistans måste man börja med att ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan eller den kommun man är skriven i. Till en början tar du som har en funktionsnedsättning kontakt med Försäkringskassan eller din kommun. Därefter kommer de olika instanserna göra en behovsbedömning för att se om du har rätt till insatsen. Därefter får du vänta upp till 4 månader på ett beslut som antingen beviljar dig assistans eller avslår din ansökan.

För att processen ska gå så smidigt som möjligt så är det en god idé att anlita en assistansanordnare som kan ta vara dina intressen på ett bra och rättvist sätt. Många assistansanordnare har duktiga jurister som verkligen kämpar för att det ska bli rätt.

Svensk assistansförmedling hjälper dig att komma i kontakt med ett av de assistansbolagen vi valt ut som vi verkligen vet gör sitt yttersta för att dina behov ska bli tillgodosedda. Ett krav vi har på bolagen vi rekommenderar är dessutom att de ska hjälpa dig med processen helt utan någon kostnad.

Vad innebär LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Insatserna är tio till antalet (9 §) och en av dessa är personlig assistans.Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistansersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

Vi ställer krav
på ditt assistansbolag:

Vi ställer höga men nödvändiga krav på ditt blivande assistansbolag och matchar dig endast mot de bolag som uppfyller dina och våra krav på hur personlig assistans ska bedrivas. Vi hjälper dig under hela processen fram till rätt assistansbolag.

  • Tillstånd från Ivo
  • Kollektivavtal
  • Dygnet-runt-jour
  • Kostnadsfri juridisk hjälp
  • Max. 3 månaders uppsägningstid
  • Skälig administrativ avgift 
  • Egen kundansvarig 


Läs mer om S.A.F. och oss som jobbar här »


Rätt till personlig assistans?

Är du eller någon anhörig i behov av personlig assistans? Ring oss så berättar vi mer om dina möjligheter till assistans.